KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Gıda Teknolojisi

VİZYON ve MİSYON

Vizyon:  Bölgesel ve ulusal alanda gereksinim duyulan, bilimsel ve teknolojik konularına hâkim, inovatif,  kendini sürekli geliştiren, meslek ahlakı olan, gıda teknikeri yetiştiren ve mezunları gıda sektörü tarafından öncelikle tercih edilen öncü bir program olmak...

&

...

Misyon:Yetiştirdiği bölgesel ve ulusal ekonominin açısından kritik öneme sahip ara kademe elemanları ile hammaddeden tüketime kadar gıdaların üretim aşamalarında güvenli, sağlıklı ve kaliteli ürünler elde etmek, yürüttüğü ve yayınladığı gerçekçi araştırma projeleri ile gıda biliminin, gıda teknolojisinin ve gıda güvenliğinin gelişmesine katkıda bulunmak; elde edilen bilgi birikimini gıda sanayi ve toplumun faydasına sunmak.